Tutaj jesteś: Home :: Mama :: Kiedy poinformować szefa o ciąży?

Kiedy poinformować szefa o ciąży?

Kobieta planująca ciążę lub będąca w niej w pierwszych tygodniach, miesiącach, na pewno zastanawia się kiedy jest najlepszy czas, aby powiedzieć o tym fakcie swojemu szefowi. Wiadomym jest, że dla pracodawcy ciąża pracownicy nie jest powodem do okazywania euforii, gdyż wiąże się z licznymi dodatkowymi, nieplanowanymi kosztami dla firmy. w którym czasie najlepiej złożyć zaświadczenie, tak aby było to zgodne z przepisami i nie spowodowało jednocześnie zwolnienia przyszłej mamy z pracy? Czy można w ogóle zwolnić kobietę spodziewającą się dziecka?Podstawowym faktem jest rodzaj umowy, na jaki pracuje kobieta. w przypadku umowy o pracę, przepisy prawa pracy nie regulują ani terminu złożenia, ani formy w jakiej miałoby być złożone zaświadczenie o ciąży. Jednak, im wcześniej pracownica złoży takowe zaświadczenie, tym wcześniej będą przestrzegane wobec niej przywileje wynikające z kodeksu pracy dotyczące pracujących kobiet w ciąży. Pod pojęciem „przywilejów”, należy rozumieć maksymalnie ośmiogodzinny czas pracy w ciągu dnia. Jeżeli kobieta dotychczas pracowała po 10 -12 godzin na dobę, pracodawca zobowiązany jest do takiej organizacji pracy pracownicy spodziewającej się dziecka, aby dziennie pracowała maksymalnie osiem godzin bez jednoczesnego ponoszenia przez nią strat finansowych. Podobnie jest z wykonywaniem pracy przy komputerze, pracownica może spędzać przy nim maksymalnie cztery godziny dziennie. Ochrona pracy kobiet w ciąży, przewiduje również niemożność pracy w nocnej zmianie, czy taż zakaz wykonywania pracy szkodliwej. Pracodawca musi tak zorganizować pracę pracownicy spodziewającej się dziecka, aby powyższe przepisy były przestrzegane. Jeżeli taka zmiana organizacji pracy nie jest możliwa z przyczyn pracodawcy, musi udzielić on ciężarnej zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w formie pełnopłatnej, tak, aby pracownica nie ponosiła z tego tytułu żadnych strat finansowych.
Możliwość korzystania z tego rodzaju przywilejów, skłania pracownicę do konieczności jak najszybszego złożenia zaświadczenia o ciąży, które minimalnie powinno zawierać informację o czasie trwania ciąży.
Jeżeli, kobieta będąca w ciąży pracuje w oparciu o umowę na czas określony lub na okres próbny trwający dłużej niż jeden miesiąc, wówczas prawo pracy reguluje obowiązek złożenia odpowiedniego zaświadczenia przed trzecim miesiącem ciąży. Przepisy mówią, że w takich przypadkach, pracodawca ma obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu, wówczas gdy umowa kończyłaby się po trzecim miesiącu ciąży.
Przepisy te nie obowiązują, jeżeli kobieta w ciąży pracuje na umowę na zastępstwo lub umowę na okres próbny poniżej jednego miesiąca.

Jak najszybsze złożenie zaświadczenia o ciąży nie jest istotne w przypadku wypowiedzeń umowy o pracę. Jeżeli pracodawca wypowiedział umowę pracownicy, która zaszła w ciążę w czasie trwania stosunku zatrudnienia, pomimo, iż nie był o tym fakcie poinformowany, jest zobowiązany do wycofania takiego wypowiedzenia. Sytuacja tak samo tyczy się pracownicy, która złożyła wypowiedzenie nie wiedząc, że jest w ciąży – po takim fakcie, może się jeszcze zastanowić nad własną decyzją i wycofać wypowiedzenie, a pracodawca musi to respektować. Pracownica ma prawo wówczas normalnie wrócić do pracy i będą obowiązywały ją wszelkie przywileje, o których mowa w prawie pracy.

Pomimo, iż kodeks pracy jasno nie reguluje terminu poinformowania pracodawcy o fakcie zajścia w ciążę, to dalsze przepisy, które odnoszą się do Pań spodziewających się dziecka, jasno wskazują, iż jak najszybsze przekazanie takiej informacji leży w interesie ciężarnej pracownicy.


Komentarze

Dodaj komentarz

Treść wiadomości:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Kod weryfikacyjny:

Najnowsze osobywięcej

Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar PatrycjaAvatar Anka534