Tutaj jesteś: Home :: Prawo :: Jak przebiega rejestracja dziecka?

Jak przebiega rejestracja dziecka?

PrawoUrodzenie dziecka, jest pięknym czasem, pełnym radości dla opiekunów, dziadków, dla całej rodziny. Jednak oprócz cieszenia się z przyjścia na świat nowego członka rodziny, należy pamiętać o kilku istotnych obowiązkach.

Podstawą ubiegania się o podstawowe świadczenia pieniężne z tytułu urodzenia dziecka, jest posiadanie aktu urodzenia dziecka. Jak go zdobyć?
W ciągu 14 dni od urodzenia (jeżeli urodzi się martwe dziecko obowiązuje 3-dniowy czas na zgłoszenie faktu narodzin) dziecka rodzice muszą dokonać zgłoszenia tego faktu w urzędzie stanu cywilnego zgodnego z miejscem urodzenia dziecka. W przypadku większych miejscowości, możliwa jest lokalizacja kilku urzędów, dlatego warto zasięgnąć informacji od personelu szpitalnego, gdzie trzeba się udać. Zgodnie z ustawą, takiej rejestracji może dokonać ojciec dziecka lub jego matka, w przypadku, gdy jej stan zdrowia jest na tyle dobry, obecni przy porodzie lekarz lub położna, ewentualnie takim zgłoszeniem może zająć się szpital, czy też zakład innego rodzaju, gdzie miał miejsce poród. Istnieją jednak przypadki, w których obowiązku zgłoszenia nie może dokonać żadna z wymienionych osób. Wówczas, zgłoszeniem może zająć się pełnomocnik osoby wymienionej w ustawie. Wymaganym jest posiadanie przez niego pełnomocnictwa w formie pisemnej, na którym będzie wymienione imię nadane przez rodziców dziecku.
Niezbędnym dokumentem, przy dokonywaniu rejestracji dziecka jest zgłoszenie urodzenia dziecka, stanowiące zaświadczenie lekarskie (dostarczeniem tego rodzaju zaświadczenia zajmuje się pracownik szpitala). Ponadto, przy zgłoszeniu, należy posiadać do wglądu:

  • dowody osobiste rodziców dziecka,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli dziecko pochodzi ze sformalizowanego związku,
  • odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z wzmianką o rozwodzie, jeżeli matka dziecka jest osobą rozwiedzioną,
  • odpis skrócony aktu zgonu męża, jeżeli matka dziecka jest wdową.
Otrzymanie aktu urodzenia dziecka nie podlega żadnym opłatom skarbowym. Taka opłata jest wymagana tylko i wyłącznie, gdy formalności załatwiane są przez pełnomocnika.
W akcie urodzenia dziecka, oprócz imienia i nazwiska dziecka, zawarta jest również informacja o jego płci, miejscu i dacie urodzenia, nazwiska rodziców, z uwzględnieniem nazwisk rodowych rodziców, miejsc i dat ich urodzenia oraz miejsca zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka. Ponadto, zamieszczone są tam również imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej fakt urodzenia dziecka, także dane zakładu opieki zdrowotnej – jeżeli akt urodzenia sporządzony został na podstawie zgłoszenia.
Po złożeniu odpowiednich dokumentów, dokonaniu rejestracji urodzenia dziecka, osoba dokonująca tego faktu otrzymuje od ręki odpis skrócony aktu urodzenia w trzech egzemplarzach.
Dokumentów, oznaczonych tutaj jako „do wglądu”, nie ma potrzeby składania, jeżeli są one przechowywane w danym urzędzie stanu cywilnego. W takich okolicznościach pracownik urzędu sporządza notatkę, która jest włączana do akt zbiorowych urodzeń.

Nie musisz osobno dokonywać zameldowania dziecka.
Zameldowanie nowo narodzonego dziecka następuje w sposób automatyczny. Jeżeli, dokonane zostało zgłoszenie urodzenia dziecka w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego, to dalszymi działaniami zajmuje się właśnie ta instytucja. Akt urodzenia dziecka zostaje przesłany do właściwego urzędu miasta i ten dokonuje zameldowania. W przypadku, gdy rodzice posiadają różne adresy zameldowania, powinni podjąć decyzję co do adresu zameldowania dziecka.

Numer PESEL
Numer PESEL, posiada każdy obywatel – również Twoje dziecko będzie rozpoznawane po tym 11-cyfrowym numerze. Urząd miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania matki dziecka lub obojga rodziców, po otrzymaniu aktu urodzenia dziecka, występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przyznanie dziecku numeru PESEL. Rodzic dziecka, celem uzyskania takiego numeru, powinien zgłosić się właśnie do tego urzędu z dowodem osobistym, odpisem aktu małżeństwa rodziców lub odpisem aktu urodzenia dziecka, ewentualnie z książeczką zdrowia dziecka.
Nadanie numeru PESEL trwa maksymalnie trzy miesiące i urzędnik powinien wyznaczyć datę, kiedy należy przyjść po odbiór numeru PESEL dziecka.

Twoje dziecko a ubezpieczenie zdrowotne
Po urodzeniu dziecka, celem zapewnienia dziecku opieki medycznej, jesteś zobowiązany do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego u własnego pracodawcy, u pracodawcy ojca dziecka lub innego, odpowiedniego płatnika. Takiego zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie odpowiednich druków przeznaczonych dla członków rodziny. W polskim prawie istnieje obowiązek zgłoszenia dziecka maksymalnie do ukończenia 6. miesiąca życia.

Dokonanie wszelkich formalności związanych z Twoim nowonarodzonym dzieckiem jest zabiegiem niezbędnym, które ułatwia załatwianie wszelkich, dalszych spraw papierkowych.


Komentarze

Dodaj komentarz

Treść wiadomości:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Kod weryfikacyjny:

Najnowsze osobywięcej

Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar PatrycjaAvatar Anka534