Tutaj jesteś: Home :: Prawo :: Jakie są prawa matki po narodzinach dziecka?

Jakie są prawa matki po narodzinach dziecka?

PrawoNarodziny dziecka to piękny czas dla całej rodziny: powiększenie jej o co najmniej jednego członka potrafi wprowadzić niezły zamęt. Każdy emocjonalnie, z miłością podchodzi do spraw maleństwa. Jednak, warto w tym momencie przyjrzeć się również sprawom kobiety, która urodziła to maleństwo. Jakie przysługują jej prawa w państwie polskim?

Początkowo zatrzymamy się przy prawach kobiety świeżo po urodzeniu dziecka, znajdującej się jeszcze w szpitalu. Jakie prawa przysługują jej w tym momencie?
Otóż, kobieta, która rodzi drugie z kolei dziecko, wie co ją czeka na sali porodowej, ma pewne obycie z faktem przebiegu porodu, kontaktu z dzieckiem, umiejętności karmienia. Co jednak, jeżeli kobieta chce urodzić swoje pierwsze dziecko i nie ma pojęcia, albo zna tylko z teorii, cały przebieg porodu. Wówczas, niezbędna jest opieka partnera oraz przyjazne nastawienie personelu, chcącego pomagać, a w razie potrzeby służącego poradą, wiedzą specjalistyczną.
Postępowanie personelu podczas porodu oraz w okresie tuż po nim, kiedy kobieta zostaje jeszcze w szpitalu, jest sprawą na tyle istotną, że zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem). Przepisy zmienione we wrześniu 2012 roku obejmują wyróżnione punkt, po punkcie zabiegi, postępowanie, które jest niezbędnym w każdej fazie porodu i bezwzględnie powinno ono być przestrzegane. Zawarte są tam również przypadki, w których odejście od norm zachowań jest niezbędne i usprawiedliwione.
Rozporządzenie porusza również bezwzględne prawo matki i dziecka do kontaktu zaraz po narodzinach. Należy umożliwić nowonarodzonemu dziecku nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry”. Kontakt ten ma nie być niczym, ani przez nikogo zakłócony i trwać minimum dwie godziny. Podczas tego kontaktu, kobieta ma nauczyć się rozpoznawać, kiedy malec jest gotowy do ssania piersi. Przerwanie tego kontaktu, może nastąpić jedynie, gdy istnieje podejrzenie, że życie lub zdrowie dziecka lub matki jest w niebezpieczeństwie.
Aspekt kontaktu dziecka z matką jest niezwykle ważny w rozwoju małego człowieka – wpływa na jego całe życie, na jego psychikę i więź z matką. Dziecko pozostając przy piersi matki czuje się bezpieczne i uspokaja się.
Kwestie tutaj poruszane są na tyle istotne, że zostały również zauważone i uregulowane w zasadach Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Respektowanie tych zasad na szczęście jest coraz częściej spotykane w szpitalach i oddziałach położniczych.
Potrzeba bezpośredniego kontaktu dziecka z matką wynika z czysto ludzkich potrzeb maleństwa i nie powinna być zaburzana, ani ograniczana bez zbyt ważnego powodu.

Urodzenie dziecka, związane jest również z dużym nakładem finansowym, który muszą ponieść rodzice, aby zaspokoić co najmniej podstawowe potrzeby malca. Przed urodzeniem dziecka pracowałaś? Zastanawiasz się, jakie prawa w kwestiach finansowych Ci przysługują? Ile czasu możesz spędzić z malcem w domu?
Rząd wykonał wielki krok w stronę młodych matek i ojców nie tylko zatrudnionych na etatach, ale wszystkich tych, którzy dotychczas opłacali ubezpieczenie chorobowe: przepisy obejmują również osoby pracujące w oparciu o umowę zlecenie oraz prowadzące własną działalność gospodarczą. Wprowadzając w życie z dniem 17 czerwca 2013 roku, ustawę z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675).
Wolne, z którego będzie można skorzystać „z okazji” urodzenia dziecka, to 26 tygodni urlopu płaconego w 100 %-ach oraz 26 tygodni urlopu płaconego w 60% - ach. Razem, to aż 52 tygodnie, które Ty i/lub Twój partner możecie spędzić z maleństwem!
Możesz zadeklarować już na początku, że chcesz skorzystać z całości: 52 tygodni urlopu – wówczas, przez ten okres czasu będziesz dostawać 80 % zasiłku. Możliwości jest naprawdę wiele.
Wolny czas, podczas którego możesz pozostać z dzieckiem, składa się z 20 tygodni urlopu podstawowego macierzyńskiego, przy urodzeniu jednego dziecka podczas jednego porodu. Czas ten zwiększa się w przypadku urodzenia większej ilości dzieci podczas jednego porodu. Przykładowo, w przypadku urodzenia bliźniaków, jest to 31 tygodni, trójki dzieci – 33 tygodnie, czwórki dzieci – 35 tygodni, pięciorga i większej liczby dzieci – to okres 37 tygodni.
Dotychczas trwający 4 tygodnie urlop, zwany dodatkowym urlopem macierzyńskim został przedłużony do 6 tygodni w przypadku urodzenia podczas jednego porodu jednego dziecka, a w przypadku bliźniaków lub większej liczby dzieci – czas ten wydłuża się do 8 tygodni. Dodatkowym atutem jest fakt, że z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać zarówno ojciec jak i matka nowo narodzonego dziecka.
Nowelizacja ustawy, wprowadziła nowy rodzaj urlopu, zwany urlopem rodzicielskim. Jego okres trwania nie jest już uzależniony od liczby urodzonych dzieci i trwa 26 tygodni. Ten rodzaj płatnego urlopu również możesz odstąpić ojcu Twojego dziecka.
Brak deklaracji korzystania od razu z 52 tygodni urlopów płatnych w 80%ach zasiłku, wymaga od Ciebie składania wniosku w terminie minimum 14 dni przed terminem rozpoczęcia się następnego urlopu. Przestrzeganie tego terminu jest bezwzględnie określone w przepisach.
Jeżeli, natomiast chcesz od razu skorzystać z możliwości pozostania przez okres 52 tygodni w domu – również musisz złożyć stosowny wniosek, w terminie 14 dni od daty porodu. Ustawodawca, idzie na rękę i daje możliwość, w przypadku takiej deklaracji, na możesz zrezygnować z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Dodatkowo podjęcie decyzji o rezygnacji z urlopów nie wpłynie negatywnie na Twoje sprawy finansowe. Za okres wykorzystanego urlopu, zostanie Ci spłacone jednorazowe wyrównanie do 100% wielkości zasiłku, który powinnaś otrzymać.
Po urodzeniu dziecka, składając, odpowiedni wniosek, możesz również ubiegać się o tak zwane becikowe, jest to jednorazowa kwota zasiłku w wysokości 1000 zł, z której możesz skorzystać. W tej kwestii również nastąpiła nowelizacja przepisów. Teraz, istotnym jest fakt zgłoszenia się do lekarza przed 10. tygodniem ciąży. Tylko wówczas, gdy obok innych niezbędnych dokumentów, załączysz zaświadczenie od lekarza ginekologa, potwierdzające ten fakt, dopiero wówczas zostanie Ci przyznana kwota becikowego.

Zarówno sprawy finansowe, jak i potrzeby społeczne, czysto ludzkie powinny być ważne i uregulowane przepisami obowiązującego prawa – szczególnie te dotyczące spraw związanych z narodzinami dziecka i udogodnień dla rodziców, zwłaszcza matek.
Regulowanie przepisami tych kwestii, to jedyna droga, która powinna kierować decyzjami władz państwa dbających o sprawy rodzin mieszkających w Polsce oraz mających na względzie zachęcanie ludzi do zakładania rodzin i rodzenia dzieci.


Komentarze

Dodaj komentarz

Treść wiadomości:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Kod weryfikacyjny:

Najnowsze osobywięcej

Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar PatrycjaAvatar Anka534