Tutaj jesteś: Home :: Prawo :: Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

PrawoUrodzenie dziecka wiąże się w prawie polskim z szeregiem przywilejów. Jednym z takich udogodnień dla matki, która urodziła dziecko lub kilka dzieci jest obowiązek skorzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego. Mowa tu o obowiązku, gdyż nie jest możliwe zrezygnowanie z tego przywileju, bowiem wynika on z ustawy. Zmiany, które zostały wprowadzone ustawą do tej kategorii urlopów, weszły w życie w czerwcu 2013 roku. Dzięki nim płatny urlop po urodzeniu jednego dziecka uległ wydłużeniu z 6 miesięcy do roku, a przy porodzie mnogim nawet do 71 tygodni.

Urlop macierzyński składa się obecnie z kilku „etapów”. Pierwszy z nich, obejmujący 20 tygodni, może być podzielony na dwie części. Część obowiązkowa dla matki wynosi 14 tygodni. z tej ilości matka, która urodziła dziecko nie może zrezygnować na rzecz kogoś innego. Dalsze 6 tygodni może już zostać scedowane na ojca dziecka, zwłaszcza gdy matka musi wrócić do pracy. w przeciwnym wypadku urlop macierzyński wynosi w pierwszej części całe 20 tygodni, gdy urodziło się jedno dziecko, 31 tygodni – gdy bliźnięta, 33 tygodnie – gdy trojaczki, 35 tygodni – gdy czworaczki, natomiast przy pięciorgu i więcej dzieciach jest to okres 37 tygodni.

Po tym urlopie następuje 6-tygodniowy urlop dodatkowy, wprowadzony ustawą z 2012 roku. To jest właśnie ta najistotniejsza zmiana. Umożliwia to pozostanie matki z dzieckiem przez dłuższy czas, szczególnie jeżeli nie ma możliwości pozostawienia malutkiego dziecka pod czyjąś opieką. Jest to ważne także dla rozwoju kontaktu matki z dzieckiem, który jest w tym czasie najintensywniejszy. w przypadku urodzenia kilku dzieci przy jednym porodzie, czas ten wydłuża się do 8 tygodni. z uwagi na różne sytuacje rodzinne możliwe jest podzielenie tego „etapu” na dwie części, z których żadna nie może trwać krócej niż tydzień. z owego urlopu dodatkowego może skorzystać zamiast matki ojciec dziecka. Jak już wspomniano urlop ten jest płatny. Zarówno 20 tygodni urlopu podstawowego, jak i 6 tygodni urlopu dodatkowego są płatne w wysokości 100 procent świadczenia.

Nowelizacja ustawy wprowadza, oprócz wydłużenia wyżej wymienionej części urlopu, także nową kategorię urlopu macierzyńskiego, a mianowicie urlop rodzicielski. Jego czas trwania jest stały i niezależny od liczby urodzonych dzieci. Trwa on mianowicie 26 tygodni i może być wykorzystany zarówno przez matkę nowonarodzonego dziecka, jak i przez ojca. Jest to także odpłatny urlop, jednak wysokość odpłatności wynosi 60% świadczenia. w przypadku zadeklarowania od razu chęci korzystania z wszystkich tygodni przysługujących urlopów wysokość świadczenia pobieranego czy to przez matkę, czy przez ojca, wynosi przez cały okres 52 tygodni 80% świadczenia. Istotną informacją jest to, iż wyżej opisane części urlopów muszą być wykorzystane bezpośrednio jeden po drugim, w przeciwnym razie przepada możliwość ich wykorzystania. w przypadku braku jednoznacznej decyzji odnośnie korzystania z całych 52 tygodni złożonej na samym początku urlopu macierzyńskiego, konieczne jest przestrzeganie 14-dniowego okresu przed terminami kolejnych części urlopu. w tych 14 dniach poprzedzających rozpoczęcie nowej części urlopu matka albo ojciec dziecka muszą złożyć wniosek o udzielenie dalszej części urlopu. Korzystne w przypadku zadeklarowania od razu chęci korzystania z całości urlopu jest to, że w każdej chwili można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, czy dodatkowego. Jest to przywilej zabezpieczony ustawowo.


Komentarze

Dodaj komentarz

Treść wiadomości:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Kod weryfikacyjny:

Najnowsze osobywięcej

Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar PatrycjaAvatar Anka534