Tutaj jesteś: Home :: Prawo :: Urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy

PrawoWiadomym jest, że przepisy prawa pracy zawierają dużo przywilejów skierowanych dla pracownic będących w ciąży i posiadających dzieci. Jakie informacje można znaleźć w kodeksie pracy odnośnie urlopu opiekuńczego?

Z artykułu 188 Kodeksu Pacy, jasno wynika, że pracownik będący rodzicem, wychowujący co najmniej jedno dziecko do 14 roku życia posiada prawo do dwóch dni, tak zwanego urlopu opiekuńczego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W prawie pracy nie ma określenia co do płci – skorzystać z urlopu opiekuńczego może zarówno ojciec, jak i matka dziecka pracująca na umowę o pracę.
W przepisach jednak jest jasno zaznaczone, że jeżeli w takim stosunku pracy pozostają obydwoje rodzice, z dwóch dni przysługującego urlopu na dziecko może skorzystać tylko jeden z nich. Nie ma wymogów dotyczących kolejności skorzystania z dni urlopu: można każdy z przysługujących dni urlopu wziąć w odstępstwie czasowym lub wziąć dwa dni pod rząd.
Pomimo wychowywania większej ilości dzieci w wieku przewidzianym przepisami,ilość przysługujących dni urlopu nie zmienia się i wynosi dwa.
Ostatnim rokiem, w którym można wziąć urlop opiekuńczy jest rok, w którym dziecko kończy 14 rok życia. Jednak, czas, w którym należy dni urlopowe wykorzystać, kończy się z dniem, w którym dziecko ma urodziny.

W ustawie, jasno zaznaczono, że urlop opiekuńczy powinien być wykorzystany „w ciągu roku kalendarzowego”. Ilość dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem wynosi dwa dni w każdym roku kalendarzowym. Jednak, niewykorzystanie urlopu w jednym roku, nie powoduje przesunięcia tych dni na kolejny rok i ich kumulowanie. Niewykorzystanie, powoduje wygaśnięcie urlopu i niemożność jego wykorzystania w terminie późniejszym, tj. w następnym roku.

Większość rodziców jest zdania, że przysługujące dwa dni opieki nad dzieckiem, to za mało. Ustawodawca, kieruje w stronę pracowników – rodziców, dodatkowe przywileje, z których mogą skorzystać. Nie ma ograniczeń, co do faktu, czy posiadane dziecko jest urodzone, adoptowane, czy przysposobione. Tak więc, rodzice adopcyjni, czy też zastępczy, również mogą skorzystać z urlopu opiekuńczego. Dużym przywilejem, jest również minimalizm związany z formalnościami. Celem uzyskania urlopu opiekuńczego nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków, przedstawiania zaświadczeń lekarskich, udokumentowywania powodów wzięcia opieki nad dzieckiem. Urlop opiekuńczy pracującym rodzicom należy się i już.

Obok urlopu opiekuńczego przepisy prawa pracy przewidują możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego podczas choroby dziecka. Ilość dni, z których pracujący rodzic może skorzystać jest jednak ograniczona do 60. w ciągu roku. Wysokość zasiłku oraz sam fakt jego przyznania, jest kwotowo uzależniona od wieku dziecka oraz od tego, czy jest ktoś w domu, kto może zająć się dzieckiem. Jeżeli pracownik jest rodzicem małych dzieci, to z powodu zamknięcia żłobka, czy przedszkola, jak również z powodu choroby przysługuje mu zasiłek.
Tyle odnośnie przepisów związanych z urlopem opiekuńczym.


Komentarze

Dodaj komentarz

Treść wiadomości:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Kod weryfikacyjny:

Najnowsze osobywięcej

Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar PatrycjaAvatar Anka534