Tutaj jesteś: Home :: Prawo :: Wskazówki do napisania wniosku o alimenty

Wskazówki do napisania wniosku o alimenty

PrawoKrok 1: Data i miejsce
W górnej części wniosku podajemy miejsce i datę stworzenia pozwu.

Krok 2: Wskazanie właściwego sądu
W następnych partiach pozwu powinniśmy wymienić dane sądu do którego składamy wniosek (nazwę sądu, miasto w którym się znajduje oraz wydział w którym będzie odbywała się sprawa). Nie musimy podawać dokładnego adresu sądu, miasto w zupełności wystarczy. Do wyboru mamy dwa właściwe sądy rejonowe: ten, który obejmuje miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia alimentacyjne lub ten, który znajduje się w okręgu miejsca zamieszkania osoby pozwanej.

Krok 3: Wskazanie powoda
Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o alimenty dla dziecka jest zawsze ono samo, a alimenty zasądzane zostają tylko i wyłącznie na jego rzecz. Oczywistym jest fakt, że małoletni nie może ubiegać się sam o te świadczenia. W procesie reprezentuje go wówczas
przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny lub rodzic). Dane personalne tej osoby również powinny zostać umieszczone w pozwie. Należy tego bardzo przestrzegać, często pojawiają się pomyłki w których jako powód zostaje wskazana osoba reprezentująca dziecko, a to nie rodzic stara się o świadczenia w swoim imieniu lecz robi to na rzecz swojego dziecka. Jest tylko reprezentantem. W takich omyłkach często sądy odrzucają powództwo z powodu wynikających nieścisłości.

Krok 4: Wskazanie pozwanego
Obowiązkowo zaraz po zapisie dot. powoda i reprezentanta powinna znaleźć się informacja wraz z danymi osoby pozwanej, tzn. tej przeciwko, której kierujemy pozew oraz od której domagamy się alimentów. Wystarczy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Krok 5: Zatytułowanie pisma ("Pozew o alimenty")
Nadanie tytułu pismu nie jest obowiązkowe, ale jest jak najbardziej zalecane i warte umieszczenia. Ułatwia sędziemu szybkie rozeznanie się w naszych żądaniach. Przy tytułowaniu powinniśmy pamiętać, że jeśli wytaczamy proces nie w swoim imieniu lecz naszego dziecka to powinien zawierać określenie: "w imieniu małoletniego".

Krok 6: Określenie żądania
W piśmie obowiązkowo powinny znaleźć się jasno i precyzyjnie określone nasze żądania odnośnie kwoty alimentów i czasu w jakim powinny zostać uiszczone. Powinien być to wskazany konkretny dzień od którego alimenty mają być płacone co miesiąc. We wniosku mogą znaleźć się również m. in. takie żądania jak: zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, żądanie płatności ustawowych odsetek w sytuacji zwłoki w uiszczeniu kolejnych miesięcznych rat alimentacyjnych, wniosek o wezwanie wybranych przez nas świadków, wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda. Wymienione wyżej wnioski możemy umieścić w dowolnej kolejności.

Krok 7: Uzasadnienie
W pierwszej kolejności należy umieścić informację kiedy się dziecko urodziło, wskazując jako dowód jego akt urodzenia. Ogólnie rzecz biorąc w uzasadnieniu powinniśmy opisać dokładnie sytuację rodzinną każdego z rodziców (wymienić osoby będące na ich utrzymaniu) oraz zarobkową i materialną (podać miejsce pracy, zawód, który wykonują, przybliżoną wysokość wynagrodzenia, inne źródła dochodów). Wszystkie nasze argumenty przydałoby się poprzeć jakimś dowodem, np. zeznaniem wybranego świadka, dokumentem urzędowym, zaświadczeniem, decyzją, wyciągiem z państwowych akt. Zeznania świadków często są zbędne jeśli posiadamy bogaty wachlarz innych dowodów, które w zupełności mogą wystarczyć sądowi. Im ich więcej – tym lepiej. Oprócz tego możemy również wskazać czynniki, które uzasadniają wymaganą przez nas kwotę alimentów. Czynniki te mogą wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków m. in. na jedzenie, odzież, podręczniki, materiały szkolne niezbędne do dalszej edukacji dziecka, opłaty za przedszkole przedszkole, żłobek czy opiekunkę. Zdarza się i tak, że dzieci mają problemy zdrowotne to także uzasadnia wysokość alimentów, pozwany powinien również wspomagać finansowo leczenie, rehabilitacje dziecka. Powinniśmy w tej części wniosku wymienić wszystkie składniki kosztów utrzymania naszego potomka, a na koniec podsumować całościowy koszt miesięcznego utrzymania dziecka.

Krok 6: Załączniki
Należy tutaj po kolei wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty, które stanowią dowód w sprawie. Do pozwu koniecznie też trzeba dołączyć jego odpis dla strony pozwanej oraz kserokopie załączników. Koniecznie pamiętajmy o tym, że wszystkie składane przez nas dokumenty w sądzie muszą być oryginałami (unikamy kopii). Warto mieć przy składaniu pozwu jego trzeci egzemplarz dla nas samych i poprosić sekretarkę o pieczątkę potwierdzającą wpłynięcie tego dokumentu do sądu. Wówczas posiadamy zaświadczenie, że faktycznie składaliśmy tego dnia wniosek do sądu.

Krok 7: Podpis
Pozew o alimenty należy podpisać własnoręcznie. Wbrew pozorom jest to bardzo istotne, w przypadku, gdy pozew nie zostanie podpisany może zostać nie rozpatrzony w terminie, a cała sprawa alimentacyjna nam się przedłuży. Podpis składa osoba ubiegająca się o alimenty (jeśli ukończyła 18 rok życia), w przypadku osoby małoletniej podpis składa jej reprezentant.

Krok 8: Opłaty
Powód jest zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych.

Opracowane przez Aleksandra Jarząbek

Załączniki

Przykładowy wniosek o alimenty w imieniu małoletniego


Komentarze

Dodaj komentarz

Treść wiadomości:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Kod weryfikacyjny:

Najnowsze osobywięcej

Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar PatrycjaAvatar Anka534