Tutaj jesteś: Home :: Prawo :: Zwolnienie lekarskie na dziecko - Opieka nad dzieckiem chorym

Zwolnienie lekarskie na dziecko - Opieka nad dzieckiem chorym

PrawoChoroba dziecka, to sytuacja w której postawieni zostają w którymś momencie, w zasadzie wszyscy rodzice. O ile jedni nie mają z tym problemu, pozostawiając swe pociechy pod opieką babć, opiekunek czy innych bliskich im osób, rodzice pracujący, posiadający ubezpieczenie chorobowe, mogą wykorzystać również alternatywę w postaci zwolnienia lekarskiego, które umożliwia im opiekę osobistą nad chorym dzieckiem. Zwolnienie to, traktowane jest jako zasiłek opiekuńczy.

Zwolnienie lekarskie tego rodzaju przysługuje obojgu rodzicom, a wystawiane jest na dziecko przez lekarza, wówczas, gdy istnieje konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem (czy też członkiem rodziny) w trakcie trwania choroby. Zwolnienie to umożliwia pozyskanie przez osobę posiadającą ubezpieczenie chorobowe zasiłku opiekuńczego w okresie choroby dziecka. Ubezpieczenie chorobowe z kolei posiada każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, natomiast osoby zatrudnione w postaci umowy zlecenia, czy też prowadzący działalność gospodarczą mogą je posiadać, jeżeli złożyły w tym celu stosowne wnioski. Osoby zatrudnione na zasadzie umowy o dzieło, niestety nie mają takiej możliwości, zatem zwolnienie oraz związany z nim zasiłek opiekuńczy ich nie dotyczą.

Niezdolność do pracy związana z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny wymaga wskazania daty urodzenia osoby, którą mamy się opiekować oraz stosunek jej pokrewieństwa, gdyż tylko na konkretną osobę możliwe jest uzyskanie zasiłku z tytułu zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, przysługuje na dziecko do ukończenia 14 roku życia, a jego okres nie może wynosić więcej niż 60 dni w roku kalendarzowym. Ważne jest jednak to, iż ilość dni do wykorzystania jest niezależna od ilości posiadanych dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci powyżej 14roku życia, okres sprawowania opieki nad chorym dzieckiem (lub członkiem rodziny) wynosi nie więcej niż 14 dni w roku kalendarzowym.

Sytuacje rodzinne bywają rozmaite, dlatego też ustawa nie uzależnia sprawowania opieki od np. przysposobienia dzieci z poprzednich związków, przez współmałżonka. Zarówno dzieci przysposobione, adoptowane jak również obce przyjęte na wychowanie czy utrzymanie uprawniają do pozyskania zwolnienia na chore dziecko. Kwota zasiłku opiekuńczego wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku, co można określić jako 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika – obliczanie oparte jest na podstawowej miesięcznej pensji wypłacanej przez okres 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie albo też z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli konieczność uzyskania zwolnienia powstała przed upływem tego okresu, nie wlicza się tutaj premii i dodatków.

W sytuacji gdy w gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę nad dzieckiem, wówczas zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Wyjątkiem jest opieka nad dzieckiem do lat 2.
W sytuacji gdy dziecko choruje,tylko jeden z opiekunów może na zasiłku opiekuńczym przebywać – wypłata zasiłku za konkretny okres, wypłacana jest tylko jednej osobie, która wystąpi z takowym wnioskiem, także wówczas gdy rodzice nie pozostają w formalnym związku małżeńskim, ale prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Dokumentem na podstawie którego można pozyskać zasiłek opiekuńczy, jest zwolnienie lekarskie na dziecko, wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Ważną kwestią jest jednak fakt dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, w którym orzeczono opiekę nad chorym dzieckiem do 7 dni, upływ terminu skutkuje bowiem obniżeniem zasiłku chorobowego o 25%. Kara nie jest stosowana w przypadku niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego z przyczyn niezależnych od osoby zainteresowanej.

Powyższe treści nie stanowią porady prawnej, ich charakter jest jedynie informacyjny.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) art. 32 i 33.
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznawania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 65, poz. 742 ze zm.) §18, 19 i 20.


Komentarze

Dodaj komentarz

Treść wiadomości:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Kod weryfikacyjny:

Najnowsze osobywięcej

Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar PatrycjaAvatar Anka534