Regulamin

Ogólne zasady

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu społecznościowego SamotnyRodzic.pl.

Korzystanie z portalu społecznościowego SamotnyRodzic.pl jest całkowicie bezpłatne.

Użytkownicy rejestrujący się w portalu SamotnyRodzic.pl akceptują warunki niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków regulaminu oraz polityki prywatności nie może korzystać z portalu SamotnyRodzic.pl ani nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń pod adresem tego portalu.

Definicje

Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym SamotnyRodzic.pl.
Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz Hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy
zarejestrowany Użytkownik SamotnyRodzic.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
Profil - miejsce w internecie / gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.
Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na SamotnyRodzic.pl.
Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Profilu Użytkownika, fotografii zamieszczonych przez Użytkownika wystawione poprzez innego Użytkownika Serwisu.
Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.
Znajomi - Lista osób, które Użytkownik uzna jako swoich znajomych.


Dostęp do własnego konta użytkownik otrzymuje po dokonaniu rejestracji.

Rejestracja

1. Osoba rejestrująca się w portalu ma obowiązek podania prawdziwych danych które zostaną poddane weryfikacji.
2. Dokonując rejestracji w portalu SamotnyRodzic.pl użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)
3. Zarejestrowany użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Właściciela na potrzeby portalu internetowego SamotnyRodzic.pl (za wyłączeniem promocji portalu)
4. Wynikiem procesu rejestracji jest założenie własnego konta.
Użytkownik przez to oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie i polityce prywatności.
5. Użytkownik konta ponosi pełną odpowiedzialność za skutki umieszczenia materiałów na koncie portalu SamotnyRodzic.pl i upublicznienia ich innym osobom.

Konto

1. Niezbędnym warunkiem założenia konta jest posiadanie adresu e-mail, na który to zostaje przesłana krótka procedura aktywacji konta.
Posiadanie adresu e-mail przez użytkownika jest konieczne również w przypadku zapomnienia hasła dostępowego do swojego konta w portalu SamotnyRodzic.pl
2. Użytkownik konta, po założeniu konta będzie miał możliwość zamiany nazwy konta oraz hasła.
3. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania danych dostępowych do swojego konta.
4. Właściciel portalu internetowego SamotnyRodzic.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania loginu i hasła osobom trzecim.
5. Konto użytkownika, na którym nie ma ruchu przez okres 4 miesięcy może ulec skasowaniu wraz z zawartością.
Administrator nie ma obowiązku powiadamiania użytkownika o tym fakcie.
Poprzez ruch na koncie Administrator rozumie zalogowanie się Użytkownika na swoim koncie przynajmniej raz w ciągu 120 dni od daty ostatniego logowania.
6. Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika w przypadku łamania zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
7. Administrator ma prawo i obowiązek usunąć konto użytkownika na jego wniosek.

Pliki na koncie:

1. Użytkownik oświadcza, że posiada bezwzględne prawo umieszczenia i publikowania materiałów zdjęciowych na swoim koncie.
2. Zdjęcia umieszczone i/lub publikowane przez użytkownika nie naruszają praw osób przedstawionych na nich ani praw autorskich zgodnych treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 ze zm.)
3. Administrator portalu SamotnyRodzic.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikacje materiałów zdjęciowych wystawionych przez użytkownika.
Całą odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje ponosi użytkownik.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, który łamie którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu, a w szczególności wykorzystuje portal do rozsyłania wiadomości spam, używania słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, stosowania reklam konkurencyjnych portali oraz jakichkolwiek reklam bez zezwolenia właściciela portalu.
5. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub zamknięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla niniejszego portalu.
7. Każdy użytkownik portalu ma prawo wypowiedzenia się na stronach niniejszego portalu.
Wypowiedzią użytkownika jest jakakolwiek forma danych umieszczona przez użytkownika na portalu, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części.
Administrator portalu SamotnyRodzic.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi.
Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi użytkownik.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji lub redagowania wypowiedzi.

Wypowiedź nie może:

- zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
- zawierać danych osobowych i teleadresowych jeśli właściciel tych danych nie wyrazi na to zgody.

Reklama

1. Portal SamotnyRodzic.pl finansowany jest z przychodów z reklamy, dlatego też portal może zawierać reklamy i materiały promocyjne.
Administrator portalu może wedle własnego uznania zmieniać sposób, tryb i zakres reklamy na niniejszym portalu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku takich działań lub wyniku ukazania się reklam na portalu SamotnyRodzic.pl.
2. Administrator może udostępniać linki do innych witryn lub zasobów sieci www, których operatorem nie jest Administrator portalu SamotnyRodzic.pl
Z uwagi na fakt braku kontroli nad takimi stronami lub zasobami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamę, produkty lub inne materiały pochodzące z takich witryn lub zasobów bądź tam dostępne.

Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody, poniesione przez użytkownika podczas korzystania z portalu SamotnyRodzic.pl
2. Administrator nie odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku umieszczenia zdjęć na portalu SamotnyRodzic.pl
3. Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi umieszczonych przez użytkowników na forach dyskusyjnych i komentarzach.
4. Portal SamotnyRodzic.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie, zawiadamiając o tym fakcie każdego użytkownika o dniu obowiązywania nowego regulaminu.Najnowsze osobywięcej

Avatar dasd15Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar Patrycja