Tutaj jesteś: Home :: Wolny czas :: Wycieczki :: Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy

WycieczkiŚwiętokrzyski Park Narodowy to jeden z najstarszych parków narodowych w Polsce, powstał w 1950 r. Teren Parku podzielony jest pod względem administracyjnym na 8 obwodów ochronnych (tzw. leśnictw):. Realizuje się w nich zaplanowane wcześniej zadania polegające na ochronie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się 5 obszarów ochrony ścisłej, które dawniej nazywane były rezerwatami ścisłymi. Obejmują łącznie 1731,30 ha, a więc około 23% ogólnego obszaru Parku. Są to: Chełmowa Góra, Święty Krzyż, Łysica, Czarny Las, Mokry Bór.
Podstawowym celem dla którego utworzono Świętokrzyski Park Narodowy jest ochrona zasobów przyrody, jednak na terenie Parku ochronie podlegają również walory kulturowe (pomniki, miejsca pamięci narodowej, nagrobki, kapliczki). Pracownicy ŚPN prowadzą również badania naukowe służące ochronie przyrody, działalność edukacyjną służącą propagowaniu idei ochrony przyrody oraz udostępniają teren Parku w celach turystyczno-rekreacyjnych.
Największe atrakcje ŚPN to:

  • Puszcza Jodłowa - Lasy Gór Świętokrzyskich rozsławił Stefan Żeromski w poemacie "Puszcza Jodłowa" i w innych swoich utworach literackich. Zachwyt nad nią udzielił się badaczom, którzy wykazali i wciąż wykazują w różnej skali, fenomen tego obszaru. Jednak najważniejszym z fenomenów pozostaje las, a w nim wyżynny jodłowy bór mieszany Abietetum polonicum. Zbiorowisko o charakterze endemicznym.
  • Budowa geologiczna podłoża. Obszar ŚPN leży bowiem na terenie Gór Świętokrzyskich zbudowanych z bardzo starych skał. Mimo, że Góry Świętokrzyskie nie imponują topografią i zróżnicowaniem morfologicznym, stanowią olbrzymią atrakcję pod względem różnorodności, rodzaju i wieku skał.
  • Jarzębina świętokrzyska. Pierwszym drzewem, jakie pojawia się na obrzeżach gołoborzy i potrafi poradzić sobie trudnymi warunkami siedliskowymi występującymi na gołoborzu jest światłożądna jarzębina. System korzeniowy tego drzewa posiada zdolność przerastania wolnych przestrzeni między głazami i docierania do podłoża mineralnego.
  • Wał kultowy. Szczyt Łysej Góry otacza kamienny wał, ułożony z głazów piaskowca kwarcytowego. Jego długość wynosi około 1,5km, a wysokość dochodzi niekiedy do ponad 2m.
  • Gołoborze. Największe w Górach Świętokrzyskich i jedno z największych w Środkowej Europie gołoborze znajduje się na Łysej Górze (Świętym Krzyżu), gdzie zajmuje około 4 hektary. Można obejrzeć je z galerii widokowej, skąd rozciąga się wspaniały widok na północne przedpole Łysogór. Dość duże gołoborze można zobaczyć również na szczycie Łysicy.
  • Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Głównym celem naszej wystawy jest pomoc w zwiedzaniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego i przekazanie najważniejszych informacji o tym, jak i dlaczego chronimy mało zmieniony przez człowieka krajobraz i tworzące go ekosystemy. Świętokrzyski Park Narodowy jest obszarem, na którym zachowały się nieliczne w Europie fragmenty naturalnej puszczy, z całym jej bogactwem przyrodniczym. Około 97% powierzchni Parku to lasy. Spotykamy tu gatunki zagrożone wyginięciem. W wielu przypadkach są one umieszczone na czerwonych listach i w czerwonych księgach.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.swietokrzyskipn.org.pl


Widok ze Świętego Krzyża na Pasmo Jeleniowskie fot. J. Kuszewski


Kapliczka Św. Franciszka - szlak na Łysicę fot. E. Kosela


Gołoborze na Łysej Górze widok z platformy widokowej. A. Adamczyk


Bukowa Góra - na zielonym szlaku fot. A. Adamczyk


Muzeum Przyrodnicze na Łysej Górze fot. J. Piechocki


Komentarze

Dodaj komentarz

Treść wiadomości:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Kod weryfikacyjny:

Najnowsze osobywięcej

Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar PatrycjaAvatar Anka534